miércoles, 24 de septiembre de 2008

L´AMETLLA OCTUBRE 2.008 ARTICULO DELACION

CATALA

DELACIONS, PARAL·LELISMES, CUAN AFECTA LA CRISI ALS SOUS DELS NOSTRES GOVERNANTS I UN DESIG PER A LES PERSONES DE BONA VOLUNTAT:

Aquesta vegada és cert, no és “d'escoltades”, m'ha ocorregut a mi en persona. Divendres passat 19 de Setembre vaig rebre una carta de la “Agència Catalana de Consum” datada el 16 del mateix mes l'encapçalament del qual començava així:

Assumpte:

El passat 05/05/2008, van rebre una denúncia d´un ciutadà/ana en la qual es posava de manifest que:

Els rètols i/o cartells d´informació de caràcter fix no estan redactats, almenys, en català.

Després em recorda els articles 2 i 32.3 de la llei de política “lingüística” 1/1998, en els quals establix que la llengua de Catalunya és el català, el primer, i sobre la senyalització, documents empresarials, preus, cartells, etc, el segon.

A partir d'aquí em “conviden” a redactar-los “almenys” en català, en cas contrari m'adverteixen que procediran a imposar-me una infracció.

M'he informat i la “infracció” podria costar-me la friolera de 3.000 euros………i sobretot ara, en aquests moments que la meva economia (com la de la majoria dels treballadors) és tan “boyant”……

Si, aquesta és la Catalunya tolerant, oberta, lliure, plural, on el castellà viu sense problemes ni sobresalts. I on allò que vénen “DENUNCIANT” Ciutadans, UPD, PP i el Manifest “Por una Lengua Común” subscrita per Sabater, diversos intel·lectuals i milers de signants (Lliures!: entre ells el Diari el Mundo, Viatges Marsans, Tele 5, Pérez Reverte, regidors i afiliats múltiples del PSOE, Montserrat Caballé, Esportistes d'elit, Associacions de Comerciants, etc), és MENTIDA?

Jo pensava, creia, que a Catalunya havia 2 llengües COOFICIALS i que segons la CONSTITUCIÓ, la LLENGUA OFICIAL de tot l'ESTAT (i Catalunya ara per ara pertany a “aquest “ Estat) era el mal denominat “castellà” (si perquè en realitat és l'ESPANYOL. El de “castellà” és una qüestió “semàntica-política” implantada pels nacionalismes, els agradi o no, se segueix denominant:”Real Academia de la Lengua Española”).

No hi ha cap PAIS en el MÓN que implícitament la seva administració “restringeixi” l'ús de la llengua oficial nacional i obligui l'ús d'una local en detriment de l'estatal, repeteixo; CAP!

Solament cal fixar-se en l'incongruent d'aquesta llei, anem a veure'l:
Si com comerciant poso els meus cartells “sol” en català, no hi ha cap problema (fins a em subvencionen amb diners públics el metraquilat)

Si com comerciant poso els meus cartells “sol” en castellà, multa de 3.000 euros (és normal, perquè aquí, aquest “idioma tan rar”, que ens és tan aliè, ningú ho usa ni ho entén, és estranger).

No he vist ni oïda ni una sola denúncia a un Pub de la costa on tots els seus cartells estiguin en anglès (que els hi ha, fer-vos un volt per la Costa Brava), holandès, etc. Tampoc a cap carnisseria que els seus anuncis són exclusivament en àrab…..i tampoc l'hi desitjo a cap, és simplement un parell d'exemples.

El curiós és que no es “jutja “ la meva labor com professional, sinó que idioma redacto els meus documents. El bon fer una vegada més passa a segon pla, com als quals exerceixen; medicina, justícia, ensenyament, informatius, etc., en aquesta beneïda terra, tenint més mèrit la llengua que s'expressin que la seva experiència professional-laboral. Les “oficines” a les quals es pot acudir a delatar “tal aberrant horror visual” es diuen de “Delació Lingüística”. Utilitzen aquest eufemisme per a diferenciar-lo de “denúncia “ i pot ser de forma anònima (tota denúncia ha de tenir identificat a un denunciant).

Em recorda les històries que es contaven de la postguerra. Si un veí es duia malament amb un altre, ho denunciava per “rojo”, venien les autoritats i li donaven “el paseíllo”.
El mateix pasava en l'Alemanya Nazi, s'acusava a un ciutadà de simpatitzant dels jueus i tenia els seus dies contats.
En ambdós casos de forma anònima………..i per la PÀTRIA!

Solament un incís, se m'acaba d'ocórrer mentre escrivia aquestes línies. S'han preguntat alguna vegada la importància del bigoti i el seu significancia al llarg de la història? Ho portaven amb “dignitat” noms tan il·lustres com: Hitler, Franco, Stalin i en època més propera o actual; Aznar, Maragall o Carod Rovira. “El bigoti és a la imposició i a la intolerància com la barba al talibà” (És que sóc molt bo en ocurrències).

Seguim. En el mateix ordre de coses que comentàvem abans, el passat dia 9 de Setembre/08 en les pàgines 16 i 17 del Diari El Mundo sortien públicament les següents denúncies:

Pàgina 16. Sara Burgos de Santa Susanna deia com titular: “Si un niño pide pan, agua o pis en castellano, hay que ignorarlo”.
Aquesta senyoreta és monitora d'un col·legi de Barcelona (Sagrera) i aquesta era l'ordre que havia rebut de la seva superior.
La preocupació del col·legi és que segons recents estudis de la Generalitat, en els patis es parla més castellà que català i tenien el mandat directe de canviar la tendència. Parlem de nens de 3 a 6 anyets!

Pàgina 17. Francisco López de Vilanova i la Geltrú per la seva banda titulava la seva; “Mi hijo mimetizaba fuera de Catalunya las actitudes despóticas de sus profesores”
Venia a dir que el seu fill de 9 anys, estant de vacances a Extremadura, no responia a ningú que li parlés en espanyol, tal com feien amb ell els mestres en el col·legi.

Per a comprovar-lo és tan fàcil com entrar en Internet i buscar-lo o acudir a l'hemeroteca del citat rotatiu.

Per a finalitzar solament comentar per damunt els sous dels nostres governants en aquests temps de crisis que van sortir publicats recentment en el Periòdic de Catalunya:

ZP, Presidente del Gobierno, gana 7.000 Euros mensuals (dietes a part). Ens agradi o no aquest senyor, té una gran responsabilitat en les seves mans i de les seves decisions depenen 44 milions de persones.
En contraposició, el President (senyor Montilla), cobra 12.000 Euros al mes (dietes a part) i qualsevol “Conseller” de qualsevol àrea 9.000 Euros (Exceptuant el President del Parlament; 10.000 Euros mensuals).

Sóc més aviat de lletres, les matemàtiques no són la meva forta, però si depenem 44 milions de persones de les decisions encertades o no del nostre Presidente, en el cas del President el marc del qual d'actuació és de 7 milions de ciutadans (la població de Catalunya), aquest hauria de cobrar un màxim de 1.115 Euros/mes si apliquéssim la proporcionalitat de població. Dels Consellers, millor no parlar……

Si, han de posar moltes multes per “Delació Lingüística”, cal mantenir a tota aquesta OLIGARQUIA catalana, que viu com sempre tan allunyada de la realitat de la ciutadania, perquè segueixin malgastant els nostres recursos dels Diners Públics a mantenir i incrementar els seus ESTATUS, CAPRITXOS i PRIVILEGIS.

I finalment un desig; DESIG que els polítics dels 2 grans partits davant la molt dolenta situació actual, exerceixin d'ESTADISTES i pactin entre ells:
Un model d'Estat blindant competències (recuperant Educació), delimitin les de les Autonomies, reformin la Constitució, ens donin un model de Finançament Autonòmic solidària per volum de població, aúnen esforços per a pal·liar la crisi traient endavant els pressupostos, i sobretot i abans de res: Siguin valents d'una vegada per sempre i canviïn la LLEI ELECTORAL; un CIUTADÀ, un VOT (Vingui d'on vingui. Que la representació parlamentària es correspongui pel nombre de vots rebuts proporcionalment)……..Amb això, els asseguro, s'acabarien la major part dels nostres problemes.


Xurde Rocamundi

http://ciutadansarenys.blogspot.com/

Aquet article es publicarà a L´Ametlla de Arenys Octubre/08


CASTELLANO

DELACIONES, PARALELISMOS, CUAN AFECTA LA CRISIS A LOS SUELDOS DE NUESTROS GOBERNANTES Y UN DESEO PARA LAS GENTES DE BUENA VOLUNTAD:

Esta vez es cierto, no es de “oídas”, me ha ocurrido a mí en persona. El pasado Viernes 19 de Septiembre recibí una carta de la “Agència Catalana de Consum” fechada el 16 del mismo mes cuyo encabezamiento empezaba así:

Assumpte:

El passat 05/05/2008, van rebre una denúncia d´un ciutadà/ana en la qual es posava de manifest que:

Els rètols i/o cartells d´informació de caràcter fix no estan redactats, almenys, en català.

Después me recuerda los artículos 2 y 32.3 de la ley de “política lingüística” 1/1998, en los cuales establece que la lengua de Catalunya es el català, el primero, y sobre la señalización, documentos empresariales, precios, carteles, etc, el segundo.

A partir de ahí me “invitan” a redactarlos “al menos” en catalán, en caso contrario me advierten de que procederán a imponerme una infracción.

Me he informado y la “infracción” podría costarme la friolera de 3.000 euros………y sobre todo ahora, en estos momentos en que mi economía (como la de la mayoría de los trabajadores) es tan “boyante”……

Si, esta es la Catalunya tolerante, abierta, libre, plural, donde el castellano vive sin problemas ni sobresaltos. Y donde aquello que vienen “DENUNCIANDO” Ciutadans, UPD, PP y el “Manifiesto por una Lengua Común” suscrita por Sabater, varios intelectuales y miles de firmantes (¡Libres!: entre ellos el Diario el Mundo, Viajes Marsans, Tele 5, Pérez Reverte, concejales y afiliados múltiples del PSOE, Montserrat Caballé, Deportistas de élite, Asociaciones de Comerciantes, etc), es MENTIRA?

Yo pensaba, creía, que en Catalunya había 2 lenguas COOFICIALES y que según la CONSTITUCIÓN, la LENGUA OFICIAL de todo el ESTADO (y Cataluña hoy por hoy pertenece a “ese” Estado) era el mal llamado “castellano” (si porque en realidad es el ESPAÑOL. Lo de “castellano” es una cuestión “semántica-política” implantada por los nacionalismos, les guste o no, se sigue llamando:”Real Academia de la Lengua Española”).

No hay ningún PAIS en el MUNDO que implícitamente su administración “restrinja” el uso de la lengua oficial nacional y obligue el uso de una local en detrimento de la estatal, repito; ¡NINGUNO!

Solo hay que fijarse en lo incongruente de esta ley, vamos a verlo:
Si como comerciante pongo mis carteles “solo” en catalán, no hay ningún problema (hasta me subvencionan con dinero público el metraquilato)
Si como comerciante pongo mis carteles “solo” en castellano, multa de 3.000 euros (es normal, porque aquí, ese “idioma tan raro”, que nos es tan ajeno, nadie lo usa ni lo entiende, es extranjero).
No he visto ni oído ni una sola denuncia a un Pub de la costa donde todos sus carteles estén en inglés (que los hay, daros una vuelta por la Costa Brava), holandés, etc. Tampoco a ninguna carnicería en que sus anuncios son exclusivamente en árabe…..y tampoco se lo deseo a ninguno, es simplemente un par de ejemplos.

Lo curioso es que no se “juzga” mi labor como profesional, sino en que idioma redacto mis documentos. El buen hacer una vez más pasa a segundo plano, como a los que ejercen; medicina, justicia, enseñanza, etc., en esta bendita tierra, teniendo más mérito la lengua en que se expresen que su experiencia profesional-laboral.
Las “oficinas” a las que se puede acudir a delatar “tal aberrante horror visual” se llaman de “Delación Lingüística”. Utilizan este eufemismo para diferenciarlo de “denuncia” y puede ser de forma anónima (toda denuncia ha de tener identificado a un denunciante).

Me recuerda las historias que se contaban de la postguerra. Si un vecino se llevaba mal con otro, lo denunciaba por “rojo”, venían las autoridades y le daban el “paseíllo”.
Lo mismo ocurría en la Alemania Nazi, se acusaba a un ciudadano de simpatizante de los judíos y tenía sus días contados.
En ambos casos de forma anónima………..y por la PATRIA!

Solo un inciso, se me acaba de ocurrir mientras escribía estas líneas. ¿Se han preguntado alguna vez la importancia del bigote y su significancia a lo largo de la historia? Lo portaban con “dignidad” nombres tan ilustres como: Hitler, Franco, Stalin y en época más cercana o actual; Aznar, Maragall o Carod Rovira. “El bigote es a la imposición y a la intolerancia como la barba al talibán” (Es que soy muy bueno en ocurrencias).

Sigamos. En el mismo orden de cosas que comentábamos antes, el pasado día 9 de Septiembre/08 en las páginas 16 y 17 del Diario El Mundo salían públicamente las siguientes denuncias:

Página 16. Sara Burgos de Santa Susanna decía como titular: “Si un niño pide pan, agua o pis en castellano, hay que ignorarlo”.
Esta señorita es monitora de un colegio de Barcelona (Sagrera) y esa era la orden que había recibido de su superior.
La preocupación del colegio es que según recientes estudios de la Generalitat, en los patios se habla más castellano que catalán y tenían el mandato directo de cambiar la tendencia. ¡Hablamos de niños de 3 a 6 añitos!

Página 17. Francisco López de Vilanova i la Geltrú por su parte titulaba la suya; “Mi hijo mimetizaba fuera de Catalunya las actitudes despóticas de sus profesores”
Venía a decir que su hijo de 9 años, estando de vacaciones en Extremadura, no respondía a nadie que le hablara en español, tal como hacían con él los maestros en el colegio.

Para comprobarlo es tan fácil como entrar en Internet y buscarlo o acudir a la hemeroteca del citado rotativo.

Para finalizar solo comentar por encima los sueldos de nuestros gobernantes en estos tiempos de crisis que salieron publicados recientemente en el Periódico de Catalunya:

ZP, Presidente del Gobierno, gana 7.000 Euros mensuales (dietas aparte).
Nos guste o no este señor, tiene una gran responsabilidad en sus manos y de sus decisiones dependen 44 millones de personas.
En contraposición, el President (señor Montilla), cobra 12.000 Euros al mes (dietas aparte) y cualquier “Conseller” de cualquier área 9.000 Euros (Exceptuando el President del Parlament; 10.000 Euros mensuales).
Soy más bien de letras, las matemáticas no son mi fuerte, pero si dependemos 44 millones de personas de las decisiones acertadas o no de nuestro Presidente, en el caso del President cuyo marco de actuación es de 7 millones de ciudadanos (la población de Catalunya), este debería cobrar un máximo de 1.115 Euros/mes si aplicáramos la proporcionalidad de población. Dels Consellers, mejor no hablar……

Si, han de poner muchas multas por “Delación Lingüística”, hay que mantener a toda esta OLIGARQUÍA catalana, que vive como siempre tan alejada de la realidad de la ciudadanía, para que sigan malgastando nuestros recursos del Dinero Público en mantener e incrementar sus ESTATUS y PRIVILEGIOS.

Y por último un deseo; DESEO que los políticos de los 2 grandes partidos ante la muy mala situación actual, ejerzan de ESTADISTAS y pacten entre ellos: Un modelo de Estado blindando competencias (recuperando Educación), delimiten a las de las Autonomías, reformen la Constitución, nos den un modelo de Financiación Autonómica solidaria por volumen de población, aúnen esfuerzos para paliar la crisis sacando adelante los presupuestos, y sobre todo y ante todo: Sean valientes de una vez por todas y cambien la LEY ELECTORAL; un CIUDADANO, un VOTO (Venga de donde venga. Que la representación parlamentaria se corresponda por el número de votos recibidos proporcionalmente)……..Con ello, les aseguro, se acabarían la mayor parte de nuestros problemas.


Xurde Rocamundi.

http://ciutadansarenys.blogspot.com/

Este artículo se publicará en L´Amettla de Arenys en Octubre de 2.008

martes, 2 de septiembre de 2008

INTERESANTE,un LIBRO,"El ARTE de la INTELIGENCIA"

El Autor es Allen Welsh
Dullen y el libro se titula "El Arte de la inteligencia".Yo no lo he leído (aunque viendo estos párrafos debe de ser muy interesante),y para ser sincero el "artículo " lo he sacado del Blog de una buena amiga (Anaroski),pero es que el texto me ha impresionado y es por ello que os lo reproduzco y pido disculpas por anticipado a la titular del BLOG antes citada.Espero que lo disfruteis,estoy convencido que cuando lo leais lo asociareis enseguida a la situación actual en la que estamos sumergidos.

Un saludo.Xurde Rocamundi

"Sembrando el caos en -- ----- ---------, sustituiremos sus valores, sin que sea percibido, por otros falsos, y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia -----. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. Literatura, cine, teatro, deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas, que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra: cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas, innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el alcoholismo la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos, y ante todo el odio al pueblo ----,; todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor..Solo unos pocos acertaran a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles, desacreditarles y señalarles como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos, pervertiremos." .