miércoles, 24 de septiembre de 2008

L´AMETLLA OCTUBRE 2.008 ARTICULO DELACION

CATALA

DELACIONS, PARAL·LELISMES, CUAN AFECTA LA CRISI ALS SOUS DELS NOSTRES GOVERNANTS I UN DESIG PER A LES PERSONES DE BONA VOLUNTAT:

Aquesta vegada és cert, no és “d'escoltades”, m'ha ocorregut a mi en persona. Divendres passat 19 de Setembre vaig rebre una carta de la “Agència Catalana de Consum” datada el 16 del mateix mes l'encapçalament del qual començava així:

Assumpte:

El passat 05/05/2008, van rebre una denúncia d´un ciutadà/ana en la qual es posava de manifest que:

Els rètols i/o cartells d´informació de caràcter fix no estan redactats, almenys, en català.

Després em recorda els articles 2 i 32.3 de la llei de política “lingüística” 1/1998, en els quals establix que la llengua de Catalunya és el català, el primer, i sobre la senyalització, documents empresarials, preus, cartells, etc, el segon.

A partir d'aquí em “conviden” a redactar-los “almenys” en català, en cas contrari m'adverteixen que procediran a imposar-me una infracció.

M'he informat i la “infracció” podria costar-me la friolera de 3.000 euros………i sobretot ara, en aquests moments que la meva economia (com la de la majoria dels treballadors) és tan “boyant”……

Si, aquesta és la Catalunya tolerant, oberta, lliure, plural, on el castellà viu sense problemes ni sobresalts. I on allò que vénen “DENUNCIANT” Ciutadans, UPD, PP i el Manifest “Por una Lengua Común” subscrita per Sabater, diversos intel·lectuals i milers de signants (Lliures!: entre ells el Diari el Mundo, Viatges Marsans, Tele 5, Pérez Reverte, regidors i afiliats múltiples del PSOE, Montserrat Caballé, Esportistes d'elit, Associacions de Comerciants, etc), és MENTIDA?

Jo pensava, creia, que a Catalunya havia 2 llengües COOFICIALS i que segons la CONSTITUCIÓ, la LLENGUA OFICIAL de tot l'ESTAT (i Catalunya ara per ara pertany a “aquest “ Estat) era el mal denominat “castellà” (si perquè en realitat és l'ESPANYOL. El de “castellà” és una qüestió “semàntica-política” implantada pels nacionalismes, els agradi o no, se segueix denominant:”Real Academia de la Lengua Española”).

No hi ha cap PAIS en el MÓN que implícitament la seva administració “restringeixi” l'ús de la llengua oficial nacional i obligui l'ús d'una local en detriment de l'estatal, repeteixo; CAP!

Solament cal fixar-se en l'incongruent d'aquesta llei, anem a veure'l:
Si com comerciant poso els meus cartells “sol” en català, no hi ha cap problema (fins a em subvencionen amb diners públics el metraquilat)

Si com comerciant poso els meus cartells “sol” en castellà, multa de 3.000 euros (és normal, perquè aquí, aquest “idioma tan rar”, que ens és tan aliè, ningú ho usa ni ho entén, és estranger).

No he vist ni oïda ni una sola denúncia a un Pub de la costa on tots els seus cartells estiguin en anglès (que els hi ha, fer-vos un volt per la Costa Brava), holandès, etc. Tampoc a cap carnisseria que els seus anuncis són exclusivament en àrab…..i tampoc l'hi desitjo a cap, és simplement un parell d'exemples.

El curiós és que no es “jutja “ la meva labor com professional, sinó que idioma redacto els meus documents. El bon fer una vegada més passa a segon pla, com als quals exerceixen; medicina, justícia, ensenyament, informatius, etc., en aquesta beneïda terra, tenint més mèrit la llengua que s'expressin que la seva experiència professional-laboral. Les “oficines” a les quals es pot acudir a delatar “tal aberrant horror visual” es diuen de “Delació Lingüística”. Utilitzen aquest eufemisme per a diferenciar-lo de “denúncia “ i pot ser de forma anònima (tota denúncia ha de tenir identificat a un denunciant).

Em recorda les històries que es contaven de la postguerra. Si un veí es duia malament amb un altre, ho denunciava per “rojo”, venien les autoritats i li donaven “el paseíllo”.
El mateix pasava en l'Alemanya Nazi, s'acusava a un ciutadà de simpatitzant dels jueus i tenia els seus dies contats.
En ambdós casos de forma anònima………..i per la PÀTRIA!

Solament un incís, se m'acaba d'ocórrer mentre escrivia aquestes línies. S'han preguntat alguna vegada la importància del bigoti i el seu significancia al llarg de la història? Ho portaven amb “dignitat” noms tan il·lustres com: Hitler, Franco, Stalin i en època més propera o actual; Aznar, Maragall o Carod Rovira. “El bigoti és a la imposició i a la intolerància com la barba al talibà” (És que sóc molt bo en ocurrències).

Seguim. En el mateix ordre de coses que comentàvem abans, el passat dia 9 de Setembre/08 en les pàgines 16 i 17 del Diari El Mundo sortien públicament les següents denúncies:

Pàgina 16. Sara Burgos de Santa Susanna deia com titular: “Si un niño pide pan, agua o pis en castellano, hay que ignorarlo”.
Aquesta senyoreta és monitora d'un col·legi de Barcelona (Sagrera) i aquesta era l'ordre que havia rebut de la seva superior.
La preocupació del col·legi és que segons recents estudis de la Generalitat, en els patis es parla més castellà que català i tenien el mandat directe de canviar la tendència. Parlem de nens de 3 a 6 anyets!

Pàgina 17. Francisco López de Vilanova i la Geltrú per la seva banda titulava la seva; “Mi hijo mimetizaba fuera de Catalunya las actitudes despóticas de sus profesores”
Venia a dir que el seu fill de 9 anys, estant de vacances a Extremadura, no responia a ningú que li parlés en espanyol, tal com feien amb ell els mestres en el col·legi.

Per a comprovar-lo és tan fàcil com entrar en Internet i buscar-lo o acudir a l'hemeroteca del citat rotatiu.

Per a finalitzar solament comentar per damunt els sous dels nostres governants en aquests temps de crisis que van sortir publicats recentment en el Periòdic de Catalunya:

ZP, Presidente del Gobierno, gana 7.000 Euros mensuals (dietes a part). Ens agradi o no aquest senyor, té una gran responsabilitat en les seves mans i de les seves decisions depenen 44 milions de persones.
En contraposició, el President (senyor Montilla), cobra 12.000 Euros al mes (dietes a part) i qualsevol “Conseller” de qualsevol àrea 9.000 Euros (Exceptuant el President del Parlament; 10.000 Euros mensuals).

Sóc més aviat de lletres, les matemàtiques no són la meva forta, però si depenem 44 milions de persones de les decisions encertades o no del nostre Presidente, en el cas del President el marc del qual d'actuació és de 7 milions de ciutadans (la població de Catalunya), aquest hauria de cobrar un màxim de 1.115 Euros/mes si apliquéssim la proporcionalitat de població. Dels Consellers, millor no parlar……

Si, han de posar moltes multes per “Delació Lingüística”, cal mantenir a tota aquesta OLIGARQUIA catalana, que viu com sempre tan allunyada de la realitat de la ciutadania, perquè segueixin malgastant els nostres recursos dels Diners Públics a mantenir i incrementar els seus ESTATUS, CAPRITXOS i PRIVILEGIS.

I finalment un desig; DESIG que els polítics dels 2 grans partits davant la molt dolenta situació actual, exerceixin d'ESTADISTES i pactin entre ells:
Un model d'Estat blindant competències (recuperant Educació), delimitin les de les Autonomies, reformin la Constitució, ens donin un model de Finançament Autonòmic solidària per volum de població, aúnen esforços per a pal·liar la crisi traient endavant els pressupostos, i sobretot i abans de res: Siguin valents d'una vegada per sempre i canviïn la LLEI ELECTORAL; un CIUTADÀ, un VOT (Vingui d'on vingui. Que la representació parlamentària es correspongui pel nombre de vots rebuts proporcionalment)……..Amb això, els asseguro, s'acabarien la major part dels nostres problemes.


Xurde Rocamundi

http://ciutadansarenys.blogspot.com/

Aquet article es publicarà a L´Ametlla de Arenys Octubre/08


CASTELLANO

DELACIONES, PARALELISMOS, CUAN AFECTA LA CRISIS A LOS SUELDOS DE NUESTROS GOBERNANTES Y UN DESEO PARA LAS GENTES DE BUENA VOLUNTAD:

Esta vez es cierto, no es de “oídas”, me ha ocurrido a mí en persona. El pasado Viernes 19 de Septiembre recibí una carta de la “Agència Catalana de Consum” fechada el 16 del mismo mes cuyo encabezamiento empezaba así:

Assumpte:

El passat 05/05/2008, van rebre una denúncia d´un ciutadà/ana en la qual es posava de manifest que:

Els rètols i/o cartells d´informació de caràcter fix no estan redactats, almenys, en català.

Después me recuerda los artículos 2 y 32.3 de la ley de “política lingüística” 1/1998, en los cuales establece que la lengua de Catalunya es el català, el primero, y sobre la señalización, documentos empresariales, precios, carteles, etc, el segundo.

A partir de ahí me “invitan” a redactarlos “al menos” en catalán, en caso contrario me advierten de que procederán a imponerme una infracción.

Me he informado y la “infracción” podría costarme la friolera de 3.000 euros………y sobre todo ahora, en estos momentos en que mi economía (como la de la mayoría de los trabajadores) es tan “boyante”……

Si, esta es la Catalunya tolerante, abierta, libre, plural, donde el castellano vive sin problemas ni sobresaltos. Y donde aquello que vienen “DENUNCIANDO” Ciutadans, UPD, PP y el “Manifiesto por una Lengua Común” suscrita por Sabater, varios intelectuales y miles de firmantes (¡Libres!: entre ellos el Diario el Mundo, Viajes Marsans, Tele 5, Pérez Reverte, concejales y afiliados múltiples del PSOE, Montserrat Caballé, Deportistas de élite, Asociaciones de Comerciantes, etc), es MENTIRA?

Yo pensaba, creía, que en Catalunya había 2 lenguas COOFICIALES y que según la CONSTITUCIÓN, la LENGUA OFICIAL de todo el ESTADO (y Cataluña hoy por hoy pertenece a “ese” Estado) era el mal llamado “castellano” (si porque en realidad es el ESPAÑOL. Lo de “castellano” es una cuestión “semántica-política” implantada por los nacionalismos, les guste o no, se sigue llamando:”Real Academia de la Lengua Española”).

No hay ningún PAIS en el MUNDO que implícitamente su administración “restrinja” el uso de la lengua oficial nacional y obligue el uso de una local en detrimento de la estatal, repito; ¡NINGUNO!

Solo hay que fijarse en lo incongruente de esta ley, vamos a verlo:
Si como comerciante pongo mis carteles “solo” en catalán, no hay ningún problema (hasta me subvencionan con dinero público el metraquilato)
Si como comerciante pongo mis carteles “solo” en castellano, multa de 3.000 euros (es normal, porque aquí, ese “idioma tan raro”, que nos es tan ajeno, nadie lo usa ni lo entiende, es extranjero).
No he visto ni oído ni una sola denuncia a un Pub de la costa donde todos sus carteles estén en inglés (que los hay, daros una vuelta por la Costa Brava), holandés, etc. Tampoco a ninguna carnicería en que sus anuncios son exclusivamente en árabe…..y tampoco se lo deseo a ninguno, es simplemente un par de ejemplos.

Lo curioso es que no se “juzga” mi labor como profesional, sino en que idioma redacto mis documentos. El buen hacer una vez más pasa a segundo plano, como a los que ejercen; medicina, justicia, enseñanza, etc., en esta bendita tierra, teniendo más mérito la lengua en que se expresen que su experiencia profesional-laboral.
Las “oficinas” a las que se puede acudir a delatar “tal aberrante horror visual” se llaman de “Delación Lingüística”. Utilizan este eufemismo para diferenciarlo de “denuncia” y puede ser de forma anónima (toda denuncia ha de tener identificado a un denunciante).

Me recuerda las historias que se contaban de la postguerra. Si un vecino se llevaba mal con otro, lo denunciaba por “rojo”, venían las autoridades y le daban el “paseíllo”.
Lo mismo ocurría en la Alemania Nazi, se acusaba a un ciudadano de simpatizante de los judíos y tenía sus días contados.
En ambos casos de forma anónima………..y por la PATRIA!

Solo un inciso, se me acaba de ocurrir mientras escribía estas líneas. ¿Se han preguntado alguna vez la importancia del bigote y su significancia a lo largo de la historia? Lo portaban con “dignidad” nombres tan ilustres como: Hitler, Franco, Stalin y en época más cercana o actual; Aznar, Maragall o Carod Rovira. “El bigote es a la imposición y a la intolerancia como la barba al talibán” (Es que soy muy bueno en ocurrencias).

Sigamos. En el mismo orden de cosas que comentábamos antes, el pasado día 9 de Septiembre/08 en las páginas 16 y 17 del Diario El Mundo salían públicamente las siguientes denuncias:

Página 16. Sara Burgos de Santa Susanna decía como titular: “Si un niño pide pan, agua o pis en castellano, hay que ignorarlo”.
Esta señorita es monitora de un colegio de Barcelona (Sagrera) y esa era la orden que había recibido de su superior.
La preocupación del colegio es que según recientes estudios de la Generalitat, en los patios se habla más castellano que catalán y tenían el mandato directo de cambiar la tendencia. ¡Hablamos de niños de 3 a 6 añitos!

Página 17. Francisco López de Vilanova i la Geltrú por su parte titulaba la suya; “Mi hijo mimetizaba fuera de Catalunya las actitudes despóticas de sus profesores”
Venía a decir que su hijo de 9 años, estando de vacaciones en Extremadura, no respondía a nadie que le hablara en español, tal como hacían con él los maestros en el colegio.

Para comprobarlo es tan fácil como entrar en Internet y buscarlo o acudir a la hemeroteca del citado rotativo.

Para finalizar solo comentar por encima los sueldos de nuestros gobernantes en estos tiempos de crisis que salieron publicados recientemente en el Periódico de Catalunya:

ZP, Presidente del Gobierno, gana 7.000 Euros mensuales (dietas aparte).
Nos guste o no este señor, tiene una gran responsabilidad en sus manos y de sus decisiones dependen 44 millones de personas.
En contraposición, el President (señor Montilla), cobra 12.000 Euros al mes (dietas aparte) y cualquier “Conseller” de cualquier área 9.000 Euros (Exceptuando el President del Parlament; 10.000 Euros mensuales).
Soy más bien de letras, las matemáticas no son mi fuerte, pero si dependemos 44 millones de personas de las decisiones acertadas o no de nuestro Presidente, en el caso del President cuyo marco de actuación es de 7 millones de ciudadanos (la población de Catalunya), este debería cobrar un máximo de 1.115 Euros/mes si aplicáramos la proporcionalidad de población. Dels Consellers, mejor no hablar……

Si, han de poner muchas multas por “Delación Lingüística”, hay que mantener a toda esta OLIGARQUÍA catalana, que vive como siempre tan alejada de la realidad de la ciudadanía, para que sigan malgastando nuestros recursos del Dinero Público en mantener e incrementar sus ESTATUS y PRIVILEGIOS.

Y por último un deseo; DESEO que los políticos de los 2 grandes partidos ante la muy mala situación actual, ejerzan de ESTADISTAS y pacten entre ellos: Un modelo de Estado blindando competencias (recuperando Educación), delimiten a las de las Autonomías, reformen la Constitución, nos den un modelo de Financiación Autonómica solidaria por volumen de población, aúnen esfuerzos para paliar la crisis sacando adelante los presupuestos, y sobre todo y ante todo: Sean valientes de una vez por todas y cambien la LEY ELECTORAL; un CIUDADANO, un VOTO (Venga de donde venga. Que la representación parlamentaria se corresponda por el número de votos recibidos proporcionalmente)……..Con ello, les aseguro, se acabarían la mayor parte de nuestros problemas.


Xurde Rocamundi.

http://ciutadansarenys.blogspot.com/

Este artículo se publicará en L´Amettla de Arenys en Octubre de 2.008

59 comentarios:

Paco García. dijo...

Compañero.
Tenga usted a bien utilizar el blog de C´s Reus, para sus denuncias, quejas o sugerencias, y abuse de nuestra confianza.
EnUnLugarDeReus.

Xurde dijo...

Gracias amigo:

Lo cierto es que quiero todo el "eco" que me sea posible,estoy en contacto con representantes que dominan los temas jurídicos en el Partido y si este me apoya,llegaré hasta el Constitucional si es necesario.
Perdona que haya abusado de tu BLOG y gracias de nuevo.

Un saludo.Xurde Rocamundi

http://ciutadansarenys.blogspot.com/

MUY SEÑORES MÍOS dijo...

Hola Xurde,

A mí se me ocurre algo que podrías hacer para evitar ser tú quien pague la multa.

El texto es bastante largo, por lo que no lo he leído todo, ya que lo que te voy a sugerir, va por otra via:

Tú, como otros, incluso yo, nos envarcamos en un proyecto para luchar contra ese tipo de excesos de los nacionalistas.

Conseguimos, todos juntos, meter tres parlamentarios, que nos representasen en el Parlamento Catalán.

Esos parlamentarios están cobrando una buena cantidad de dinero, entre sueldos y otros emolumentos.

Dado que este partido tiene las características que tiene y que los tres parlamentarios están ahí, no como profesionales, sino para la lucha contra el nacionalismo excluyente y sus desmanes, no parece que fuese excesivo que fuesen ellos los que se hiciesen cargo de la sanción económica. ¿O es que el apoyo sólo tiene que ir en la dirección de las bases hacia las alturas?

Eso haría que la gente pudiese confiar en ese partido, de nuevo, y en sus parlamentarios.

Esperando que te parezca bien mi idea, recibe un saludo menos solidario del que deberían tener los tres parlamentarios de C's.

MUY SEÑORES MÍOS dijo...

Xurde, he puesto una entrada en mi blog con tu caso. Si me autorizas, pongo un vínculo a éste tuyo.

Xurde dijo...

Hola Compañero:

Cuanto tiempo!!

Si,estás autorizado para el vínculo,claro hombre....

En cuanto a la solución que me das,ya no pido tanto.Lo que si estoy intentando y me gustaría que hiciera el Partido;Es que me apoye.
Como?Muy facil,hay una Agrupación Jurídica.

Si el Partido pone a disposición, ya ni de mí sino de la causa, para rebatir la injusta Ley del 98 y se comprometen a llegar hasta el final (inclusive el Constitucional y el Europeo), yo estoy dispuesto.......Si consiguiéramos sentar un PRECEDENTE, la dichosa Ley estaría acabada.

Por el contrario,si solo se me presta apoyo moral,pero en realidad he de luchar en solitario,pagar las costas de un abogado,perder y tener que abonar la multa....tendré que renunciar a parte de mis principios.Y aunque no rotularé en catalán (porque sinceramente,No me da la gana),lo que su haré es abreviar mis carteles,por lo cual no podrán achacarme nada respecto al idioma.

Ejemplo:

Arenys de Mar:

P. en Ven.

3 habts

B. Complt.Rform.

Cna. Equip.Electrod.

Sal. 30m2

Terr.20m2

Ascn.

Calef.

Z.Comu.Piscina.

180.000 Euros.

No me quedaría otra.......Espeio y deseo que vean la oportunidad y pongan todos los medios,ya que en este caso darían con alguien que no está dispuesto a rajarse.

Un saludo y gracias.

Te ruego le des la máxima difusión....

Xurde Rocamundi.

Anónimo dijo...

Querido amigo:

Acabo de publicar la entrada en mi blog, ahora mismo me pongo a llamar a uno por uno a todos mis amigos de la red, espero que sirva y podamos ayudarte.

Un beso.

Miguel Fabra Pérez dijo...

Te hago eco y te pongo un link.

un saludo!

Xurde dijo...

Anaroski,Miguel:

Os agradezco que le deis difusión.Es increible que en pleno Siglo XXI,puedan multarte por expresarte en el idioma de tu pais.

De cara al exterior en Catalunya mienten diciendo que no hay ningún problema entre los idiomas catalán y castellano y que este último no está perseguido.......La realidad,es que en la calle entre vecinos,suele ser un marco de convivencia,sin embargo las instituciones catalanas intentan suprimir el español por todos los medios.Los comunicados de la Generalitat o de los Ayuntamientos es toda en catalán (hace muchos años que han dejado de ser bilingües),pero no solo eso,en los colegios prohiben hablarlo en los patios y con los niños,etc.......N

Quieren formar un estado monolítico,en el que el libre pensamiento no tenga lugar.

Un saludo y de nuevo muchas gracias.

Xurde Rocamundi

canalsu dijo...

Cuente usted con mi apoyo.

Natalia Pastor dijo...

Pronto,los castellano parlantes llevarán un brazalete,como los judios en la Alemania nazi, que les senale de forma "oprobiosa" frente a la comunidad.
Tiene usted todo nuestro apoyo incondicional, para lo que necesite.
En mi blog,colaboran juristas y un magistrado,por si quiere consultarles cualquier asunto.
Saludos.

Xurde dijo...

Canalsu/Natalia:

Gracias a vosotros también por vuestro apoyo y por darle voz.

Para que veais y en apoyo a los argumentos que utilizo,informaros que mañana en Barcelona hay una MANIFESTACIÓN a las 11 h. para pedir que en Catalunya nuestros hijos puedan estudiar en Castellano.La MANIFESTACIÓn la apoyan y promueven entre otros;

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, UPD (Unión Progreso Y democracia),PP (Partido Popular) y varias ASOCIACIONES de defensa de la lengua.

Podeis verlo en el enlace

http://www.ciudadanos-cs.org/jsp/publico/home.do

Y si bajais en este enlace,mirar los BLOGS de opinión (en la parte inferior derecha) en la Red CIUDADANA (http://redciudadana.ciudadanos-partidodelaciudadania.com/.)

Estos NAZIS están creando un MONSTRUO y los ciudadanos LIBRES tenemos que defendernos.

Un saludo y gracias de nuevo.

Xurde Rocamundi

Peter dijo...

No nos conocemos, pero cuenta con todo mi apoyo, entre todos venceremos, pero ante todo no cedas ni una micra.
Te pido permiso para hacerme eco de tu historia en mi blog.
Animo,
Peter

Mortadelo dijo...

No te rindas, te apoyan muchos.

Eres un SEÑOR. Sigue asi y cuenta con mi blog para darle aire al asunto.

Xurde dijo...

Peter/Mortadelo:

Cierto,no nos conocemos,pero no hace falta conocerse en persona para que juntos y cada uno por sus medios,defienda;La LIBERTAD,FRATERNIDAD e IGUALDAD.

Gracias a los dos y por supuesto contais con mi permiso para ponerlo en vuestro BLOG.

Gracias de corazón.

Un saludo.Xurde Rocamundi.

Pg dijo...

Perdón pero no me entero del todo... ¿Qué carteles o papeles o lo que sea son los que tendrías que rotular/escribir en catalán?

Paco Rodríguez dijo...

No hace mucho y mira que he estado buscándolo, recibí un mail de estos de reenviar a donde se ve una carta de una administración catalana en la cual había mandado a un ciudadano andaluz un escrito o algo, no recuerdo, en Catalán.

Este le respondió esa carta usando el "andalú de no sabé que dise y que no entiende na pué será mu normá que en cataluña sepan el catalán pero en andalusia aun ni es nesesario ni creo que tengamo nesesidá ni de sabé ni de parla catalá.

Lo que quiero decir es que se están pasando tres pueblos con el pueblo, y mas cuando hablan muchos de intolerancia e intasingencia de algunos sectores de España contra cataluña, y creo que esa intolerancia es de la propia cataluña contra los propios catalanes.

"nosotro lo andaluse tenemo la suerte de que hablamo el andalú y to er munod lo entiende y naide se queja"

La verdad es que tienes mi solidaridad y apoyo para poder decidir como quieres ser y como quieres hablar.

salud

Xurde dijo...

Hola de nuevo:

Pg,te explico.Tengo una empresa y mis carteles de publicidad están en español (mi lengua) y aquí eso no te lo permiten y te multan.Si estuviera todo en catalán incluso me subvencionarían el cartel principal,en ambos idiomas no me dirían nada,pero al ser "solo" en castellano,me quieren multar con 3.ooo euros.

Estos nazionalistas (con "z") odian todo lo español y a nivel institucional lo tiene totalmente prohibido.

Verás estamos en España,y por mucho que se empeñen,hoy por hoy,Cataluña pertenece a este pais y su idioma (según la CONSTITUCIÓN),es el español.

Paco,historias de este tipo se dan todos los días,a la administración asturiana le pasó algo parecido y les respondieron en Bable.

Un saludo paco y gracias a los dos.

Pg,te ha quedado claro el asunto?


Un saludo.

Xurde ROCAMUNDI.

MUY SEÑORES MÍOS dijo...

Xurde, ya he puesto vínculo de mi blog al tuyo, en la entrada que llamaba "No me hace falta la memoria histórica", pero como ya he puesto otros posteriormente que lo tampan, iré poniendo otros cada vez que se tercie, para que la gente pueda leer en directo tu caso.

La sugerencia que te hacía no es ninguna broma, si las bases han impulsado a los parlamentarios, una justa correspondencia por su parte, no estaría de más; lo contrario es impulsar a gentes para solucionarles la vida y sus correspondientes hipotecas, que gracias a la colaboración te todos, pueden ser muy cuantiosas.

No me parecería justo que no se mojasen, cuando un afiliado cae en las redes de aquellos y aquello contra lo que supuestamente es la lucha de todos.

MUY SEÑORES MÍOS dijo...

Es más, Xurde, la he puesto en la penúltima entrada -en la última no, por respeto, ya que se la dedico a Paul Newman- y voy a seguir poniéndola de coletilla, hasta que a tí te parezca conveniente, en espera de que la vean mucha gente, pues en mi blog -en el que tengo un contador- entra bastante gente, aunque participen pocos.

Anónimo dijo...

Amigo Xurde:

La denuncia ha sido a tu establecimiento o a tu página web?
Sea a donde sea da lo mismo, es coartar la libertad, viva la democracia por los cojones. Perdón pero es que estos temas me cabrea, me parece que se hable el catalán es estupendo, pues cada pueblo tiene su propia cultura, pero de ahí a que se imponga a la lengua de todos los españoles, pero bueno tenemos lo que nos merecemos, y de momento nos quedan tres años y medio.

Un saludo.

Caballero ZP dijo...

Hola Xurde:
Me he enterado por Luisa del blog “Por la familia, por la vida” de lo que te pasaba, publicare tu pos para darle la mayor difusión, esto no se puede tolerar ya que se trata de un ataque a todos.
Saludos

Falete dijo...

Hola Xurde,

Sinceramente me ha sorprendido muy positivamente tu blog. Me gustaría saber qué tipo de publicidad es la que te han denunciado. Lo digo porque ahora me acabo de mear encima... debido a un schock fulminante tras acordarme del partido de ayer entre el Espanyol-Barcelona: toda la publicidad del perímetro digital en castellano (como debe ser para rentabilizar al máximo la mision de los anunciantes).

Lo gracioso es que Montilla estaba, como no podía ser en otro sitio, junto a Laporta en el Palco.

Saludos y ánimos, mi sueldo de periodista-estudiante no puede hacer nada más por tí.

TortugaBoba dijo...

¡Virgen santa! Lo que hay que aguantar. Pregunta tonta: ¿si ahora te diese por poner tu rótulo en inglés en vez de en español, la multa seguiría en pie? Es que me ha llamado poderosamente la atención eso que comentas de que los rótulos en inglés no son multados. En mi comunidad, no es Cataluña, hay rótulos en todos los idiomas (por aquello de "al turism una sonrisa"), y nunca nadie se ha quejado de nada.
¡Ánimo!

Shikilla dijo...

En Marzo de este año, en una noticia de La Vanguardia, se decía lo siguiente: El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, ha negado que en Catalunya se sancione a nadie por utilizar el castellano y ha matizado que las multas se imponen "por incumplir las obligaciones establecidas para utilizar el catalán en determinados usos".

O nos toman por tontos o ellos se creen muy listos, no utilizar el catalán en determinados usos supone multa y además no subvencionarte por el mismo motivo, pero es que además la Constitución está arriba de la pirámide de las leyes, ninguna otra la puede contravenir, y en ella todos tenemos el deber de conocer y el derecho a usar el castellano, lengua oficial del Estado. Por mucho que Zp apoye la norma, según sus propias palabras.

Me parece demencial lo que te está pasando, no a tí solo sino a muchos, lamentablemente.

Me haré eco de tu caso en mi blog en una próxima entrada.

Saludos y suerte.

TortugaBoba dijo...

Muy Sres. Míos, a escribir a algún diario...

Xurde dijo...

A todos una vez más MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO:

Alonso,Anaroski,caballero Zp,falete,tortugaboba,shikilla y todos los demás (no quiero dejarme ninguno.

Hoy he asistido a la MANIFESTACIÓN a favor de una enseñanza Bilingüe.

Ha sido un éxito,haber que difusión le dan los medios....

Aparte de C,S (Ciudadanos Partido de la Ciudadanía),UPD (Unión Progreso y Democracia),PPC (Partido Popular de Catalunya), había varias plataformas como Plataforma por la Tolerancia,Foro de Ermua,Varias que piden el Blingüismo en otras Comunidades (no recuerdo el nombre,aunque os diré cuales en mi próximo artículo),Asociaciones de Padres,de la Guardia Civil,etc.......

Ha venido gente de Galicia con el mismo problema, de las Baleares,del Pais Vasco,de Valencia,éramos miles (ha salido en T5) y esta noche espero que vuelva a salir y mañana en los periódicos (por lo menos en los de tirada nacional;El Mundo,La Razón,etc.En la Vanguardia o el Periódico de Catalunya,lo dudo y si lo hacen mentirán con las cifras y pretenderán que es un mero hecho aislado).

Hemos ido de la Plaza Urquinaona,hasta la Plaza Sant Jaume (Palacio de la Generalitat).

El Acto lo ha presentado Tony Cantó (actor),luego han intervenido varios miembros de las distintas Plataformas y personas afectadas por la persecución lingüísrica.

Lo ha cerrado Arcadi Espada (escritor y Periodista.Entrar en Google y poner su nombre)

Hoy me he sentido muy bien,CIUDADANOS LUCHANDO POR SUS DERECHOS,UNIDOS....

Me han saludado,me han dado su apoyo moral,se han solidarizado,ha sido una muy buena sensación.......y eso me da fuerzas para seguir pensando que los CIUDADANOS LIBRES,no nos debemos rendir Jamás.

Gracias de nuevo.

Xurde Rocamundi.

TortugaBoba dijo...

Primeras reseñas que me encuentro Xurde:
http://www.elpais.com/articulo/espana/4000/personas/marchan/inmersion/linguistica/Barcelona/elpepuesp/20080928elpepunac_8/Tes

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/28/barcelona/1222599831.html?a=9c5b67686a544dd0360aaeed915eb663&t=1222658862

Beso

MUY SEÑORES MÍOS dijo...

Con permiso de Xurde, contesto a Tortugaboba:

Tortu, ya lo hice, como no estoy de acuerdo en mucho, con el partido que convocaba la "mani", me quedé en casa escribiendo la carta que abajo reproduzco y que envié a 120 periódicos de toda España;, naturalmente, que la publique, no depende de mí.

CArta:


PARA QUE CIUTADANS RECUPERE CONFIANZAS, HACE FALTA ALGO MÁS QUE MANIFESTACIONES

Mientras escribo estas líneas, está a punto de celebrarse la manifestación que el partido Ciudadatans ha convocado para protestar contra la imposición lingüística del catalán en las escuelas, que está llevando a cabo el gobierno autonómico de Cataluña. Yo no voy a acudir, pues, aunque creo que la reivindicación es justa y necesaria, hace tiempo que perdí la confianza en este partido y no quisiera contribuir, si la razón subyacente fuese la promoción de éste o más concretamente de alguno de sus miembros.

Me explico: En las últimas elecciones unos miembros de este partid fueron sancionado por sobrepasar el tiempo concedido para la pegada de carteles. Para pagar la multa, según me consta, se pidió la colaboración de la militancia. Hasta ahí, todo bien... más o menos.

Recientemente, a un militante de Arenys de Mar-pequeño empresario de una pequeña inmobiliaria- que no tenía todos los rótulos, “al menos”, en catalán y que fue delatado por un vecino, le han advertido, desde la “Agència Catalana de Consum”, que debe de cumplir esa injusta norma de la Generalidad, o que la “infracción” le costará una cantidad que puede rondar los 3.000 €.

Una diferencia clara se puede apreciar en ambos casos: En el primero, la infracción fue por una decisión personal, ya que todo el mundo sabía hasta cuando se podían pegar los carteles. Pero en el segundo, el afiliado de la inmobiliaria había sido consecuente con lo que pregona C’s; por lo tanto, ¿no sería justo que los tres parlamentarios de ese partido asumiesen, en su caso, esa punición con el dinero que obtienen cada mes, que no es poco, gracias a que militantes como éste trabajaron para la obtención de los tres escaños que ahora tienen? Gestos así, podrían devolvernos la confianza a quienes la perdimos: No parece de recibo que el trabajo se les deje a unos y los beneficios a los otros, en un partido que ahora se autodefine como de centro-izquierda.

Desde aquí, quiero sumarme al presumible espíritu de la manifestación.Lo que digo se puede ver en el blog de este ciudadano: http://ciutadansarenys.blogspot.com/

Pg dijo...

Aclarado, muchas gracias. Tienes toda mi simpatía, tú y lo que defiendes. De todas maneras, yo, que creo que esa ley es, como mínimo, cuestionable legalmente creo que las leyes, salvo las que atentan contra principios morales y/o de derechos naturales (lo que, más o menos, "ahora" se llaman derechos humanos), deben cumplirse (aunque nos j..a) mientras no se cambien. Que esa habría que cambiarla: ¡ya!.
(leyes y actitudes como esa -y otras- me han hecho rechazar, de plano, varias veces, ofertas de trabajo en Cataluña...)
Y hago este comentario más que nada como una "llamada a la mayor". Tu caso es j....o, pero lo que hace falta es que no haya más. Y para eso lo que hace falta es...
En fin, suerte...

Si te dijera que soy de dijo...

Oiga, ¿y le obligarán también a pensar en catalán o en castellano, perdón, en español?

Pues lo pongo en mi blog también, no creo que me multe Montilla viviendo en Toledo, y si se pone farruco lo escribo en manchego cerrao ¿eh?

Saludos.

Shikilla dijo...

Te comunico que hoy en mi blog he hecho mención al tuyo, enlazándolo, y al asunto que nos ocupa.

Saludos

Xurde dijo...

Hola de nuevo:

Pg,shikilla,toledano:

Al ponerle un vínculo en vuestros BLOGS o transcribir el artículo,ayudais en mucho a denunciar publicamente la "aberración lingüística dictatorial" a la que estamos sometidos los ciudadanos que vivimos en aquellas Comunidades mal llamadas "bilingües".En mi nombre y en el de todas aquellas personas afectadas por el mismo trato,una vez más;Muchísimas Gracias.

Alonso:

Verás,yo como tu,me he sentido muchas veces defraudado con Ciutadans.Ambos recordamos como nació y creció porque fuímos partícipes de ese alumbramiento y a yudamos muy mucho en su expansión en nuetros respectivos territorios............después pasaron algunas cosas,que aparte de querere olvidarlas,considero que son la parte de la política más oscura.

Sin embargo en este caso me he sentido orgulloso,pues como siempre he dicho,no se trata e un Partido determinado,sino de un MOVIMIENTO a favor de las libertades,y por una vez,distintos organismos que han estado luchando por su cuenta (como nosotros),se unieron y juntaron para manifestarse en un frente común.

Espero y deseo que lo del día 28 sea un referente y a partir de este momento,Actos de este tipo;CONJUNTOS,se den más a menudo.

Personalmente no me importan las siglas de uno u otro Partido (incluído el nuestro),si este ha de desparecer para convertirse en un ENTE de mayor envergadura y calado Social.

Un saludo.Xurde Rocamundi

El Guardián de La Muralla dijo...

Buenas Xurde; lo primero y antes de nada agradecerte, fíjate que digo agradecerte, tu entrada en La Muralla ( www.nacionalismostop.blogspot.com )
, con ello has conseguido una gran cosa:
Que tu denuncia se extienda también fuera de Cataluña, en este caso se está difundiendo por Extremadura a través de otros blogs.

Respecto a tu situación, más allá del asombroso ataque al que se ve sometido el español en Cataluña, lo que más me sorprende ahora mismo es la terrible inseguridad jurídica que supone que una administración tome medidas utilizando como base una denuncia anónima.
Las denuncias anónimas sólo sirven como confidencia en materia policial para temas de tráfico de drogas y de terrorismo (rotular en Español no parece ni lo uno ni lo otro, ¿no?).
En fin, lo que si puedo asegurar es que unos gobernantes que permiten que no haya seguridad jurídica avocan a su territorio al fracaso, al hundimiento más absoluto, huirán los ciudadanos, huirán los empresarios, huirá todo el mundo pues todos basamos nuestra vida en esa seguridad.
Un fuerte abrazo desde La Muralla.
www.nacionalismostop.blogspot.com

lojeda dijo...

¿Y por qué no los denuncias tu a ellos por dictadores? Esta medida va en contra de la libertad de la persona, por lo tanto en contra de la Constitución.
Tu tienes el derecho a editar tu blog desde donde te de la gana, como te de le gana y en el idioma que quieras.
Creo que es este momento la justicia debería de actuar, y seguro que fallaría a tu favor.
Piénsatelo.
¿Esa es la libertad que dicen los políticos que hay en Cataluña?
Mucho ánimo, y un saludo cariñoso.
He conocido la noticia por el blog de Anaroski, que somos buenas amigas.

Bolero dijo...

Hola Xurde, por esto y otras cosas como estás me largué de mi amada Barcelona hace ahora 13 años.
Soy de Barcelona, hablo y escribo en catalán, ( hasta título me dieron) pero me jode q me obliguen a usar una lengua sea de un lado o de otro

Me parece muy fuerte lo de la multa, pero más fuerte me parece la denuncia, agarrate los pantalones no sea q volvamos a ir a la carcel por ser homosexuales, opinar al aire libre o tirarnos un pedo sin permiso
manda huevos

Un abrazo solidario
muakkkkkkkkkkkkkk

Xurde dijo...

Buenas noches:

Guardian,extremeño.Es muy bueno que en el resto de España sepan lo que está pasando en Catalunya.No estando aquí es dificil de imaginar,incluso de creer.
Pero lo creas o no,¿sabes que es lo peor?Que luego nuestros políticos nazionalistas (con "z") catalanes,aparte de negarlo,dicen que en el resto del Estado los critican,que no los quieren.Es decir,encima le dan la vuelta a la tortilla.
Vuestro expresidente (Ibarra) sabe bien lo que ocurre y aún perteneciendo al mismo Partido que el mayoritario del Tripartito (Psc-Psoe),muchas veces lo denuncia públicamente.

Lojeda.No es por el Blog.Te explico.Soy un pequeño empresario y trabajo de cara al público.Lo que tengo en español son mis carteles de anuncios y publicidad.
Según una ley del 98,si pongo los anuncios en catalán no pasa nada en absoluto (es más,incluso te los subvencionan).
Si los pones en los dos idiomas,también te lo aceptan.
Lo que no aceptan de ninguna de las maneras es solo en castellano y por ello te multan.
Para ellos el español es la lengua del Imperio (así la llaman)y es la lengua del invasor......

Bolero.Yo amo Catalunya,mis hijos han nacido aquí,aquí trabajo y aquí vivo.Muchas veces,como tu ante las injusticias y la persecución de todo aquel que no se considera catalanista-nacionalista,he pensado en marcharme,irme a otro lugar.Pero sabes que pasa?Primero,que si todos los que pensamos diferente al "pensamiento oficial" nos marchamos,se lo dejamos en bandeja,muy facil.Segundo,sentiría que es una huida y no,prefiero luchar.Ellos tienen todo;El Poder,los medios de comunicación (televisión,radio,periódicos) acólitos y subvencionados,ellos tienen el dinero,ellos manejan educación para mentalizar en el catalanismo a los niños,etc....pero yo,nosotros,los que peleamos contra estos abusos de poder,contra las leyes injustas,contra el absolutismo y la mentira,aquellos que creemos en la libertad del individuo y en la libre elección;poseemos algo mucho más poderoso y que ellos no tienen y es la RAZÓN......y tarde o temprano esta se impondrá.

Gracias a todos.

Un saludo.Xurde Rocamundi

La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
La ballena catalana dijo...

Yo amo Catalunya,mis hijos han nacido aquí,aquí trabajo y aquí vivo.Muchas veces,como tu ante las injusticias y la persecución de todo aquel que no se considera catalanista-nacionalista,he pensado en marcharme,irme a otro lugar.Pero sabes que pasa?Primero,que si todos los que pensamos diferente al "pensamiento oficial" nos marchamos,se lo dejamos en bandeja,muy facil.
***********************************

Cuanto antes te marches, mejor para mi país, "botifler"

La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
La ballena catalana dijo...

42 años.Empresario. Separado. 3 hijos.
Y ademas, tienes cara de mafioso.
Catalanes como tú, no los queremos.
Por lo visto, tu mujer tampoco quiere vivir contigo

MUY SEÑORES MÍOS dijo...

NO, Xurde, yo no he estado muchas veces defraudado de ciudadanos, sólo una: Cuando Albert Rivera mintió a porpios y extraños sobre su antigua pertenencia, vinculación o como quieras llamarle al PP; a resultas de lo cual, en el segundo congreso, tubieron que decantar la ideología del partido a la izquierda (recuerda que yo soy de esa tendencia)para cubrir a su presidente. Con lo que perdimos esa transversalidad tan necesaria en este MOVIMIENTO -como tú lo llamas y yo estoy de acuerdo-, además de un nutrido grupo de afiliados. Los nazionalistas, sí son transversales y van todos en una piña, nosotros, gracias a la mentira del presidente a la sociedad, ya no íbamos a poderlo ser, jamás. Menos mal que Rosa Díes, a pesar de ser una mujer de la izquierda, parece mantener su partido en esa transversalidad, porque al final, y por encima de nombres, como bien dices, lo que importa es el MOVIMIENTO; esperemos que UPyD no se tuerza de esos cauces.

Lo demás, Xurde, incluso el que los sicarios de Rivera quiesesen terminar con mi agrupación (te recuerdo que salieron trasquilados), ya era llover sobre mojado, luchas internas... anécdotas, al fin: lo principal es que un partido que miente, no es mi partido y por eso me fui.

Por lo demás, adelante, Xurde, espero que los blogs estos, que al principio iniciamos casi como un juego-al menos yo- sirva para que toda España tome conciencia del ataque que estamos sufriendo los ciudadanos en Catluña, que nos negamos a ser sometidos por un grupo de nazis descerebrados.

La ballena catalana dijo...

urde dijo...
llegaré hasta el Constitucional si es necesario.


ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

eres gilipollas perdido

Xurde dijo...

Una vez más,en mi propio BLOG como muestra la intransigencia,sin razón,apoyada por ningún argumento y dada al insulto facil.

Señora Ballena:

Soy tan catalán o más que usted y amo a Catalunya igual o más que usted,simplemente la "siento" de forma diferente.

Usted se "cree" las mentiras oficiales de que somos un pais o una Naciò, yo la considero en su justa medida una simple REGIÓN del SUR de EUROPA.

Usted cree que se ha de obligar a "rotular" en catalá,yo creo creo que no debe imponerse,lo que hay que hacer es proteger esta lengua para que no desparezca,pero ello no es óbice para la utilización que haceis de ella.

En las autonomías bilingües,simplemente eso,que sean bilingües y que sea el "usuario" el que decida que idioma utilizar y no las Administraciones.

Ustedes proclaman en contra del "imperialismo" español,y sin embargo quieren actuar igual sobre las Autonomías colindantes como Valencia y Baleares.....

Hablan de la época franquista y su represión (que por cierto la vivió TODA ESPAÑA y no solo Catalunya) y ustedes actuan de igual manera,llevan 30 años de revancha.....en fin,podría argumentarle mil cuestiones más,pero no no tengo ganas de explayarme en una discusión con alguien que no tendrá argumentos y solo se dedicrá al insulto.

Si me separo o me he separado es un asunto personal que no es de su interés,espero y deseo que usted sea muy feliz......

Con catalanas como usted,intransigentes y malas personas son con las que combato y con las que no quiero de ninguna manera convivir.Ha pensado en trabajar de portera (con todos mis respetos para esa profesión) y así disfruta con los cotilleos de todo el vecindario?.

Si le gusta leer,lo cual dudo,le aconsejo el siguiente libro:

"Otra Historia de Catalunya" de Capdeferro (historiador de gran prestigio y por su apellido;catalán),aprenderá algo...

Alonso,lo pasado,pasado es,y mi deseo es que tu como yo sigamos en la LUCHA y nustros caminos se vuelvan a unir en pos de eses garn MOVIMENTO CIVICO.

Xurde Rocamundi

La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
La ballena catalana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
MUY SEÑORES MÍOS dijo...

Xurde, naturalmente que puedes hacer lo que quieras, pero en tu lugar, yo no suprimiría los comentarios que has eliminado, porque nos ayudarían a formarnos una idea del perfil y calidad humana de quien los hace.

Ánimo

TortugaBoba dijo...

Yo tampoco los eliminaría. Es que se auto retrata el caballero. Todo un lujo. En estado puro...

Xurde dijo...

Verás,ya he dejado 2 comentarios para que uno/a se pueda hacer una idea de quien es la persona.

A mi no me importa que me rebatan los puntos de vista y "discutir" de política hasta me apasiona (o de cualquier otra cosa.

Sin embargo no voy a admitir de ningún modo el insulto y mucho menos que se metan con mi vida personal......

Por otro lado he entrado en el BLOG de esta "señora" (lo he hecho en todos los que me han escrito) y es de "nueva creación" y sin ningún artículo.Con lo cual he llegado a la acertada conclusión que solo lo ha dado de alta para molestar,es más,"como se más por perro que por viejo" apostaría que ni siquiera es quien dice ser,me inclino más por el género masculino....

Hay un dicho que me gusta mucho y más o menos dice así:

"Una persona inteligente se cree la mitad de lo que le cuentan.Una brillante sabe que mitad debe elegir".

Un saludo.Xurde Rocamundi

TortugaBoba dijo...

¿Es una mujer?? Yo pensaba que era un hombre, a lo mejor por el vocabulario, vaya usted a saber...

La ballena catalana dijo...

La Generalitat firma un acuerdo para promover el estudio del catalán en el sur de Francia
Promoverá el intercambio de alumnos y la elaboración de proyectos pedagógicos conjuntos para avanzar en el aprendizaje de la lengua.

Mientras tanto, xurde se avergüenza de no hablar catalán.

Xurde dijo...

No ballena,NO......

Mientras tanto en la SEAT despiden a 1.400 trabajadores (sede en Catalunya)....

Mientras tanto en catalunya hay 96.000 parados más este año.....

Mientras tanto el promedio de p
erdida de trabajo es de 600 personas diaria.....

Mientras tanto varias empresas alemanas cierran sus fábricas en Catalunya para abrirlas en otros lugares....

Mientras van cerrando pequeñas y medianas empresas de todo tipo......

......Y MIENTRAS TANTO a nuestros políticos del Govern solo les interesa la Finanaciación para volver a malgastarla en la "supervivencia de la Llengua":157 millones de Euros en un año (La Voz de Barcelona),en subvencionar un instituto en la Cataluña Francesa,en abrir embajdas sin funciones en Berlín y Londres (180.000 Euros la apertura más luego mantener al "embajador" y su séquito con los sueldazos que ello representa),a enviar al "hermanísimo" (Apel.les Carod Rovira) a París con una nómina de 83.000 euros anuales.Mientras tanto la Generalitata se gasta 26 millones de Euros anuales en subvencionar prensa afín (Avui,El Punt) porque además de que no los compra ni cristo escriben al dictamen del Govern.Mientras tanto la Feria de Frankfurt nos sale por la friolera de 12 millones de euros.Mientras tanto la película de Wody Allen nos ha salido por más de 1 millón de euros.Mientras tanto declaran a "Paltaforma por la Llengua" una ONG (manda huevos,una ONG) y la subvencionan con 5 millones de euros al año.Mientras tanto encargan una serie de estudios que no nos sirven de nada como"El impacto de la música sudamericana en la sociedad catalana"......MIENTRAS TANTO a esos nazis que votais vosotros les importan una MIERDA los poblemas de los catalanes,de TODOS LOS CATALANES,LOS CIUDADANOS de a pie y solo invierten en cear eses "imaginario nacional" que nunca ha existido a costa del sudor y los impuestos que pagamos TODOS,tanto catalanoparlants como castellano hablantes.................

Así que señor mío,deja de vacilarme,insultar y decirme que es lo que tengo que hacer o como hablar.

Las lenguas las utilizn las personas y en una comunidad BILINGüE deben ser los los interlocutores los que decidan el cual habalar,en una u otra o en las dos indistintamente,eso no lo puede decidir de NINGUNA de las maneras la ADMINISTRACIÓN.

Un saludo y deja de molestarme,te daré voz si razonas y discutes con criterio,con insultos y faltando al personal NO.

Xurde Rocamundi,

Anónimo dijo...

Xurde, para hacer frente a la 'policia de la llengua' si mal no recuerdo CONVIVENCIA CIVICA CATALANA ponía asesoría jurídica al servicio de los damnificados.

Contacta con ellos, en su página web debe figurar el correo electrónico y el teléfono, seguro que te echan un cable.

Saludos y adelante.

Xurde dijo...

Anónimo:

Gracias.De momento me "invitan" a cambiar los carteles pero no me han multado.Cuando llegue el momento,aparte del que me has aconsejado muy amablemente,también hay otros con los que permanezco en contacto,Ciutadans o Plataforma por la tolerancia,por ponerte un par de ejemplos....

Un saludo.Xurde Rocamundi

Mike dijo...

Hola Xurde.

He seguido tu caso con atención y con una cierta angustia tambíen, debo reconocerlo.

Veo que estas vinculado de algún modo a Red Ciudadana. A mí me expulsaron hace poco, así que no sé si te supondrá algún problema que colabore con mi blog en dar difusión a lo que te está sucediendo.

Si prefieres que no tome parte, avisame. Espero.

Saludos.

Xurde dijo...

Mike:

Desconozco el por qué ya no publicas el red ciudadana,pero en realidad tampoco tengo un interés especial en saberlo....pienso que cada uno es libre de expresar lo que quiera dentro del respeto y las buenas formas,aún siendo contrario en algunos casos a C´S.El Blog es tuyo,personal,y eres tú el que ha de dictaminar lo que escribes en él..........

En cuanto a darle difusión a mi caso tienes mi permiso,es más te lo pido (por favor),que el mundo entero se entere de la situación insostenible en la que vivimos los ciudadanos libres en Catalunya.

Un saludo.Xurde Rocamundi.

Mike dijo...

Ok. Te aviso en pocos días.